CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Sức khỏe cộng đồng là hạnh phúc của chúng tôi!

en
Thư viện hình
Skype_Picture_2019_05_21T00_19_58_901Z.jpg

Thăm quan nhà máy ASAN PHARMACEUTICAL COMPANY tại Hàn quốc năm 2019

IMG_4659.jpg

MỜI KHÁCH HÀNG THAM QUAN HỌC TẬP TẠI DUBAI NĂM 2018

image.jpg

Hội thảo khoa học bệnh Sởi-Quai bị-Rubella và vắc xin phòng ngừa năm 2018

image1.jpg

Hội thảo khoa học bệnh Sởi-Quai bị-Rubella và vắc xin phòng ngừa năm 2018

EADA272B94F75C2D3569CDE27E201F7E7226EEBC9E41EC5C0Epimgpsh_fullsize_distr.jpg

CBCNV Công ty thăm quan du lịch Singapore năm 2018

IMG_5953.jpg

Mời khách hàng tham quan học tập tại Hàn quốc năm 2017 

IMGL2737.jpg

GALA DINNER KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TẠI HẠ LONG NĂM 2016

Can_bY_cong_nhan_vien_tham_quan_du_liYch_nYm_2016_1.jpg

Cán bộ công nhân viên tham quan du lịch năm 2016

gala_2016.jpg

GALA DINNER KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TẠI HẠ LONG NĂM 2016

thamquannhatban.jpg

Mời khách hàng tham quan học tập tại Nhật Bản năm 2015 

20151026_L.jpg

CBCNV Công ty tham quan du lịch Campuchia năm 2015 

20151027_L.jpg

Mời khách hàng tham quan du lịch Dubai năm 2014

20.jpg

Hội thảo khoa hoc bệnh viêm não màng não và vác xin phòng ngừa

21.jpg

Hội thảo khoa hoc bệnh viêm não màng não và vác xin phòng ngừa

19.jpg

Mời khách hàng tham quan Trung quốc năm 2013

7.jpg

CBCNV Công ty tham quan du lịch Thái Lan năm 2012

 

5.jpg

Nhân viên TKJSC viếng chùa đầu năm

14.jpg

Mời khách hàng tham quan Hạ long năm 2012

8.jpg

Khánh thành trụ sở NAVIVA năm 2012

9.jpg

Khánh thành trụ sở NAVIVA năm 2012

10.jpg

Khánh thành trụ sở NAVIVA năm 2012

11.jpg

Khánh thành trụ sở NAVIVA năm 2012

6.jpg

Phát thưởng cho cá nhân xuất sắc năm 2012(NAVIVA)

17.jpg

Phát thưởng cho các cá nhân xuất sắc năm 2011(TKJSC)

4.jpg

Mời khách hàng tham quan Singapore năm 2011

3.jpg

Mời khách hàng tham quan Malaysia

1.jpg

CBCNV đi du lịch Bà Nà năm 2011

2.jpg

Hội thảo khoa học tại Đà nẵng năm 2011

15.jpg

Mời khách hàng tham quan Hong Kong năm 2010

13.jpg

Mời khách hàng tham quan Bà nà năm 2010

12.jpg

Kỷ niệm 4 năm thành lập công ty NAVIVA

18.jpg

Tham quan Lao Bảo năm 2009 

16.jpg

Mời khách hàng tham quan Trung quốc năm 2008 

Skype_Picture_2019_05_21T00_19_58_901Z.jpg
IMG_4659.jpg
image.jpg
image1.jpg
EADA272B94F75C2D3569CDE27E201F7E7226EEBC9E41EC5C0Epimgpsh_fullsize_distr.jpg
IMG_5953.jpg
IMGL2737.jpg
Can_bY_cong_nhan_vien_tham_quan_du_liYch_nYm_2016_1.jpg
gala_2016.jpg
thamquannhatban.jpg
20151026_L.jpg
20151027_L.jpg
20.jpg
21.jpg
19.jpg
7.jpg
5.jpg
14.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
6.jpg
17.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg
15.jpg
13.jpg
12.jpg
18.jpg
16.jpg

HOTLINE

(028) 62661234